برگزاری کارگاه آموزشی استاندارد برنامه ریز امور تغذیه خانواده 

با موضوع " انواع پخت و پز"  در هنرستان ابتکار ساری 

مدرس محترم و مجرب کارگاه 

سرکار خانم فرامرزیکارشناس صنایع غذایی و آشپزی ملل و

  مدیر ، موسس و مربی آموزشگاه صنایع غذایی زیتون ساری

منبع : مدیریت خانواده مازندران |برگزاری کارگاه آموزشی استاندارد برنامه ریز امورتغذیه خانواده
برچسب ها : صنایع غذایی ,استاندارد برنامه ,آموزشی استاندارد ,کارگاه آموزشی ,برگزاری کارگاه ,آموزشی استاندارد برنامه ,کارگاه آموزشی استاندارد ,برگزاری ک?