"  اجرای برنامه آموزش همراه با تولید هنرستان ها "          

برگزاری نمايشگاه و غرفه فروش محصولات دستی وهنری 

هنرجویان رشته مديريت و برنامه ریزی امورخانواده 

در هنرستان ابتکار ناحیه یک شهرستان ساری 

 

 

با تقدیر و تشکر ازهمکاران پرتلاش هنرستان ابتکار بویژه 

هنرآموزان محترم رشته مدیریت و برنامه ریزی امورخانواده

سرکار خانم براتی ، سرکارخانم فرامرزی و سرکارخانم کبیری

منبع : مدیریت خانواده مازندران |اجرای برنامه آموزش همراه با توليد درهنرستان ابتکار
برچسب ها : برنامه ,ابتکار ,هنرستان ,هنرستان ابتکار ,برنامه ریزی ,آموزش همراه ,برنامه آموزش ,اجرای برنامه ,برنامه آموزش همراه ,اجرای برنامه آموزش